Fra penn og papir til noen få tastetrykk

Husker du 1993? Året da World Wide Web kom til Norge, verdens første sykkelheis ble åpnet i Trondheim, sesong fire av Seinfeld kom på TV – og Steven J. Portch stiftet Jussystemer AS.

Det hele startet med et ønske om å forenkle noe som på den tiden var unødvendig komplisert – nemlig beregninger av personskadeerstatninger. Steven ville utvikle et enkelt, sikkert og nøytralt verktøy som alle i bransjen kunne benytte, og slik ble Compensatio selskapets aller første dataprogram.

Siden den tid har bransjen endret seg mye, men vår visjon har alltid vært den samme:

Å være en nøytral partner og leverandør av effektive verktøy som gjør arbeidsdagen enklere for advokater, forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

I dag består Jussystemer av 17 dedikerte og kompetente medarbeidere, og mens noen har vært hos oss fra starten av, er andre helt ferske og nyutdannede. Dette gjør at vi kan kombinere lang og solid bransjeerfaring med ny kunnskap og nye perspektiver – og vi er overbevist om at det er derfor vi klarer å utvikle de aller beste verktøyene på markedet.

1993

Steven J. Portch oppdager at prosessen med å beregne personskadeerstatninger er unødvendig komplisert – og like etter ser Jussystemer AS og Compensatio dagens lys.

2001

Frem til nå har innlevering av offentlige skjemaer vært en tungvint og manuell prosess, men dette året innføres elektronisk utfylling og innsending av offentlig salær for strafferett og fri rettshjelp.

2013

Jussystemer ser et økende behov for elektronisk indeksering av juridiske litteratur, og overtar Bibjure og Bibjure Indeks.

2015

Skyløsninger vokser i popularitet – og Jussystemer lanserer en bransjetilpasset skyløsning som skal erstatte advokatenes lokale servere.

2016

Bransjen ser et stadig større behov for å automatisere og effektivisere manuelle arbeidsoppgaver – og Jussystemer lanserer Timefangst som gir advokater tilgang til enkel timeregistrering via en mobilapp.

2018

Det innføres krav om sikrere kommunikasjon – og Jussystemer lanserer tofaktorautentisering og kryptering av e-poster. Samme år lanseres Advocate Desktop der driften nå blir tatt hånd om eksternt i en integrert løsning.

Ny hvitvaskingslov innføres – og Jussystemer lanserer Know Your Client som dekker alle advokaters plikter i henhold til hvitvaskingskontroll.

2019

Det innføres krav om obligatorisk bruk av PDF-filer i aktørportalen – og Jussystemer løser dette ved bruk av et bransjetilpasset PDF-verktøy. Digisak.

2020

Bransjen vil bli pålagt nytt krav om oversikt og kontroll på økonomi og regnskap med tilpasset klientmiddelhåndtering, EHF og SAF-T.

I tråd med bransjens behov for å digitalisere og automatisere tradisjonelt tidkrevende prosesser, vil Jussystemer lansere Konkursportalen – et digitalt verktøy som forenkler og effektiviserer konkursbehandlinger.

2021

Jussystemer overtar nyhetsportalen og lanserer Jussystemer kurs. Digitale og fleksible nyhetskurs for advokater.

Kontakt oss

 

Jussystemer AS