I følge Advokatbladet 13. desember 2016 har 1.133 advokater fått tilsyn i år.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har intensivert tilsynsvirksomheten, og har i 2016 hatt tilsynsbesøk som omfatter totalt 1.133 advokater, mot 490 i fjor. Fokus har vært nystartede bedrifter, dvs under 3 år, samt de store advokatkontorene, og ikke minst advokatkontorer som driver aktivt med økonomiske transaksjoner.

Konklusjonen i forhold til nystiftede er urovekkende, kundekontroll hvitvasking beskrives som svært mangelfull. Vi erfarer også selv at mange små- og mellomstore advokatkontor har store utfordringer med kundekontroll hvitvasking.

Jussystemer har utviklet et program for kundekontroll hvitvasking, som vi kaller «KnowYourClient». Programmet veileder deg gjennom de rutiner som skal gjennomføres i henhold til hvvl m/forskrift, og du får en PDF-fil som dokumenterer gjennomført kundekontroll. NB! Programmet gir også anledning til dokumentasjon og legitimasjon av ethvert oppdrag, slik at registrering av enhver kunde/sak blir kvalitetssikret inn i deres portefølje.

Hvorfor ta unødvendig risiko? Kontakt oss for en samtale om kundekontroll, og la oss hjelpe deg til å oppfylle hvvl m/forskrift.