Torsdag den 2. februar 2017 kl 09:30 – 16:30 arrangerer Advokatfirmaet Riisa & Co, Advokatfirmaet Ness Lundin og Personskadeforbundet LTN seminar i personskadeerstatning i Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 0181 Oslo

Mer informasjon om seminaret finner du her

Påmelding fortrinnsvis innen 06.01.2017 til kirsti.hellum@riisa.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Jan Gunnar Ness tlf. 23299007 ness@nesslundin.no
Ole Andresen tlf. 22121573 ole.andresen@riisa.no
Per Oretorp tlf. 92068901 per@personskadeforbundet.no