Advocate Desktop salær

Arbeidsoppgave og salærfastsettelse satt i system

Skjemaet GA-3024 Arbeidsoppgave og salærfastsettelse er et tungt og tidkrevende skjema å fylle ut manuelt.

Advocate Desktop salærskjema er markedets eneste fullt integrerte løsning, som sparer verdifull tid og samtidig sikrer korrekte oppdaterte offentlige satser.

Denne modulen er programmert i henhold til salærforskriften og fyller automatisk ut rubrikkene i skjemaet ved å hente relevant informasjon fra Advocate Desktop.

Stadig flere advokater ser fort verdien i denne enkle og tidsbesparende løsningen;

  • Fyller ut skjemaet automatisk med korrekte satser
  • Avrundingsregler satt i system.
  • Holder orden på fengslingsmøter
  • Teller og kalkulerer dager i varetekt
  • Regner ut korrekt faktureringsgrunnlag til domstolen.
  • Optimerer og sikrer at all relevant tid er tatt med – maksimerer din inntekt.
  • Alltid oppdatert med gjeldende regler og satser.
  • Gir advokaten bedre oversikt og kontroll.
  • Betryggende for både bruker og innvilgende myndighet

Kontakt oss

Programvare og fagspesialisering - alle produkter

Advocate Desktop

Integrasjon Visma regnskap

Digisak og Aktørportalen

Compensatio

Offentlig salær

Advocate desktop Timefangst

Integrasjon MS Office

OCR tjeneste og Aktørportalen