Er du klar for offentlig tilsyn? Har du alt ”på plass”?

Vi vet hva din bedrift trenger, vi hjelper dere på rett kjøl. Alle bedrifter trenger sikkerhetselementer satt i system for å oppnå tilfredsstillende og god sikkerhet. Dette inkluderer både teknologi og menneskene i organisasjonen. Vi har spesialisert oss nettopp på denne type samspill, og dette kan din bedrift nyte godt av.

De fleste virksomheter behandler personopplysninger i en eller annen form. Dette innebærer at de må følge personopplysningsloven og ha rutiner og tilfredsstillende beskyttelse for sin bruk av denne.

Rådgivning innen sikkerhetsløsninger og tiltak

Det er i dag mange bedrifter som føler seg usikre på hvilke sikkerhetstiltak som er relevante, og ikke minst nødvendige, for å følge gjeldende lover og forskrifter. Dette må ses i sammenheng med hvordan selskapet drives, hvilken sektor man arbeider i og, ikke minst, hva slags informasjon bedriften oppbevarer.

Gjennom en analyse avdekker vi eventuelle svakheter som virksomheten har. Vi vurderer behovet for både umiddelbare tiltak og mer langsiktige tiltak.  Mange selskaper føler et behov for en objektiv vurdering fra en utenforstående, da det er lett å se seg blind på egen organisasjon.

Risikovurdering

Et viktig arbeid som er lovpålagt for de bedrifter som er omfattet av FOR 2008-09-22 nr 1080: Forskrift om risikostyring og internkontroll.

Og LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger samt personopplysningsforskriften. Det handler om å verne om egne verdier, og å forstå konsekvensene om noe går galt. Gjennom en analyse av dette slag vurderes hele trusselbildet i forhold til internkontroll.

Elementer i analysen kan være:

• Kartlegging av analysearbeidets omfang. 
• Kartlegging av status og dagens situasjon. 
• Sannsynlighetsvurdering rundt skader og uhell som kan oppstå. 
• Utredning av økonomiske konsekvenser ved skader og uhell. 
• Vurdering av risikokostnader. 
• Forslag til relevante sikringstiltak i henhold til analysen. 
• Utarbeidelse av plan for innføring eller endring av sikringstiltak. 
• Vedtak om konkrete sikringstiltak. Besluttes av ledelse. 
• Iverksettelse av sikringstiltak .
• Oppfølging, evt. senere revisjon og testing

Er du interessert?

Ta kontakt for mer informasjon.