Om oss

Les om visjonen og historien vår

Visjon og forretningsidé

Lover og regler satt i system

Old typewriter with laptop, concept of technology progressJussystemer AS skal være en nøytral og uavhengig leverandør av høykvalitativ kompetanse og innovative løsninger for effektiv systematisering av lover og regler hos våre målgrupper; advokater, forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

Historikk

Jussystemer AS ble stiftet i 1993. Gründeren Steven J. Portch er i dag daglig leder av selskapet og ansvarlig for bedriftens strategiske forretningsutvikling. 

I 1993 hadde PC-en for alvor kommet på skrivebordene til de fleste advokatkontorer. Saksbehandlere og advokater som drev med personskadeerstatning hadde på dette tidspunktet ingen dataverktøy til hjelp med beregninger av kompliserte matematiske kalkyler for erstatningsutmåling. Fremgangsmåten var ganske enkelt en blyant og blanke ark, noen aktuartabeller og en kalkulator. Dette var en komplisert og tidskrevende prosess som et fåtall av advokater behersket. Man ønsket et sikkert og brukervennlig verktøy som alle i bransjen kunne benytte, Compensatio ble således Jussystemers første dataprogram.

Gjennom årene som har gått, har selskapet utviklet stadig flere innovative løsninger. Realisering av ideen om effektive verktøy for våre målgrupper, har blitt selskapets unike nisje.

Vi er et fremtidsrettet selskap som fortløpende lanserer nye versjoner og moduler – med fokus på kontinuerlig produktutvikling, noe som garanterer vårt lederskap i det norske markedet.