OCR tjeneste og Aktørportalen

Skanning av dokumenter

Ved behov for skanning av dokumenter krever Aktørportalen at det benyttes programvare for OCR-behandling på det skannede dokumentet. OCR (Optical Character Recognition eller optisk tegngjenkjenning) er et program/behandling som kan gjenkjenne bokstaver, tall og andre tegn i det innskannede dokumentet og lagre innholdet som tekst (lagres som oftest som PDF).

Det betyr at innholdet nå blir søkbart og det er mulig å klippe og lime fra dokumentet. Dette er viktig for å kunne benytte dokumentene i videre digital behandling av saken.

Jussystemers OCR tjenester gjør prosessen enkelt og effektiv samt at man slipper anskaffelsen av kostbart programvare for OCR-behandling av dokumenter.

Ferdig OCR behandlet dokumenter blir automatisk lagret på sak og saksansvarlig får en epost når alt er klart.

Kontakt oss

Programvare og fagspesialisering - alle produkter

Advocate Desktop

Integrasjon Visma regnskap

Digisak og Aktørportalen

Compensatio

Offentlig salær

Advocate desktop Timefangst

Integrasjon MS Office

OCR tjeneste og Aktørportalen