Nyhetsportalen – faglig oppdatering

 

Vilkår kurs Nyhetsportalen

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte webinaropptak som kan ses i etterkant og benyttes som oppslagsverk
 • Lysbilder og eventuelt annet kursmateriell
 • Juridiske etterutdanningstimer & digitalt kursbevis

 

Her finner du informasjon om:

 • påmelding,
 • kursavgift,
 • kursdokumentasjon,
 • kursbevis og
 • behandling av personopplysninger.

 

 1. Link til Advokatforeningens hjemmeside om krav til etterutdanning
 2. Link til søknad om godkjenning av kurs hvor oversikten over gjennomførte kurs gjennom Nyhetsportalen kan hentes inn sammen med kursdokumentasjonen.

 

Kurspåmelding

Som medlem av Nyhetsportalen logger du deg på  https://www.lexiaeducation.no/nyhetsportalen  for valg av og påmelding til kurs.

Alle kurs i Nyhetsportalen er til enhver tid tilgjengelige for medlemmene.

Alle kurs er WEB-baserte og foregår digitalt.

 

Våre kurs er åpne og betalt for alle som har medlemmer av Nyhetsportalen. 

Skal flere fra samme firma melde seg på kurs må hver enkelt være registrert i Nyhetsportalen og betalt den årlige avgiften.

Denne dekker alle kostnader for kursgjennomføringen det enkelte år.

 

Fristen for påmelding fremgår av den enkelte kursbeskrivelse.

Vi tar imot påmelding etter fristens utløp hvis det er ledige plasser.

Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

 

Kursavgift 

Det er ingen særskilt kursavgift.

Kursavgiften er dekket av den årlige medlemsavgiften som tilsvarer det til enhver tid gjeldene rettsgebyr.

Dette inkluderer også kursmateriell som hentes ned digitalt fra nærmere oppgitt adresse for det enkelte kurs.

Servering inngår ikke i WEB-baserte kurs.

 

Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon vil tilgjengeliggjøres elektronisk i forkant av alle kurs og vil også etter kursets gjennomføring være tilgjengelig for medlemmene (og de som tidligere har gjennomført kurset??). Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven.

Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Nyhetsportalen og/eller våre kursholdere/samarbeidspartnere.

Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre.

Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakerens egen bruk.

 

Kursbekreftelse/Kursbevis

Alle som bekrefter sin deltakelse ved åpning, under og etter endt kurs mottar kursbekreftelse for gjennomført kurs.

Digitalt kursbevis kan bestilles etter å ha besvart kontrollspørsmål.

 

Personvern  

 

Formål med behandling av personopplysninger 

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å oppfylle avtalen om kursdeltakelse.

I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av kursbevis, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles.

Personopplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser. 

 

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i xx år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om Nyhetsportalens kurs, kontakt  Lexia Education

https://www.lexiaeducation.no/kontakt-oss

Bare nysgjerrig? Eller vil du bestille med en gang?

Send inn skjemaet nå så kontakter vi deg for en prat.