Nyheter

Her kan du lese nyheter fra oss samt viktige bransjenyheter

Fire tips til sommeropprydding i biblioteket

1. Sjekk at alle bøker har strekkode/er registrert i Bibjure 2. Plasser uregistrerte bøker etter forhåndsdefinert Bibjure indeks 3. Sjekk utlånsstatistikk og purre opp utlånte bøker 4. Rydd vekk eldre utgaver og sjekk at dere har nyeste utgave av boken tilgjengelig...

les mer

Advokatforeningen om hvitvasking

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres. Alle advokater er videre pålagt å gjennomføre opplæring i...

les mer

Tre måneder til GDPR

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning og får virkning fra 25. mai 2018.  All advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR. Advokatforeningens veileder for bransjen finner du her        

les mer

Personskadeerstatning

Juristenes utdanningssenter arrangerer kurs i personskadeerstatningsrett og personskadeerstatning. Les mer ved å følge linkene nedenfor. Personskadeerstatningsrett-hovedlinjer Fagforum i personskadeerstatning

les mer

Endringer i Compensatio 2017

Ny kontroll og beregningsversjon er 17.1.6 Oppdatering av skattesatser etter vedtatt statsbudsjett for 2017. I beregning av menerstatning er det nå mulig å ta hensyn til inngangsinvaliditet ved beregning av erstatningsbeløpet.  

les mer

Endringer i forskrift om salær

Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.: §2. første ledd Salærsats endres fra 01.01.2017 fra kr 995,- til kr 1 020,- (timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet). §8. Reisefravær I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager (mandag til...

les mer

Tilsyn hvitvasking

I følge Advokatbladet 13. desember 2016 har 1.133 advokater fått tilsyn i år. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har intensivert tilsynsvirksomheten, og har i 2016 hatt tilsynsbesøk som omfatter totalt 1.133 advokater, mot 490 i fjor. Fokus har vært nystartede...

les mer

Seminar i personskadeerstatning

Torsdag den 2. februar 2017 kl 09:30 - 16:30 arrangerer Advokatfirmaet Riisa & Co, Advokatfirmaet Ness Lundin og Personskadeforbundet LTN seminar i personskadeerstatning i Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 0181 Oslo Mer informasjon om seminaret finner du her...

les mer

Endringer i Compensatio mai 2016

Endringer Compensatio mai 2016Ny kontrollversjon er 16.5.3 og beregningsversjon 16.5.2Oppdatert grunnbeløpFra 1. mai er grunnbeløpet økt med 2,78 % fra kr 90 068,- til kr 92 576,-.Les mer på regjeringens hjemmesider.SSBs levetidstabeller er oppdatert fra 2014 til...

les mer

Ny bok om erstatningsrett

Ny bok fra Morten Kjelland professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo:Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar, og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? Fremstillingen omfatter både...

les mer

Endringer i Compensatio 2016

Endringer Compensatio 2016Ny kontroll og beregningsversjon 16.0.3Oppdaterte skattesatser.Fra 2015 er toppskatt avviklet og trinnskatt innført samtidig med en reduksjon i alminnelig skattesats, (ned fra 27% i 2015 til 25% i 2016). Se:...

les mer