Nyheter

Her kan du lese nyheter fra oss samt viktige bransjenyheter

Advokatforeningen om hvitvasking

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres. Alle advokater er videre pålagt å gjennomføre opplæring i...

les mer

Tre måneder til GDPR

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning og får virkning fra 25. mai 2018.  All advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR. Advokatforeningens veileder for bransjen finner du her        

les mer

Personskadeerstatning

Juristenes utdanningssenter arrangerer kurs i personskadeerstatningsrett og personskadeerstatning. Les mer ved å følge linkene nedenfor. Personskadeerstatningsrett-hovedlinjer Fagforum i personskadeerstatning

les mer

Endringer i Compensatio 2017

Ny kontroll og beregningsversjon er 17.1.6 Oppdatering av skattesatser etter vedtatt statsbudsjett for 2017. I beregning av menerstatning er det nå mulig å ta hensyn til inngangsinvaliditet ved beregning av erstatningsbeløpet.  

les mer

Endringer i forskrift om salær

Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.: §2. første ledd Salærsats endres fra 01.01.2017 fra kr 995,- til kr 1 020,- (timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet). §8. Reisefravær I tidsrommet kl. 0800-1600 på hverdager (mandag til...

les mer

Tilsyn hvitvasking

I følge Advokatbladet 13. desember 2016 har 1.133 advokater fått tilsyn i år. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har intensivert tilsynsvirksomheten, og har i 2016 hatt tilsynsbesøk som omfatter totalt 1.133 advokater, mot 490 i fjor. Fokus har vært nystartede...

les mer

Seminar i personskadeerstatning

Torsdag den 2. februar 2017 kl 09:30 - 16:30 arrangerer Advokatfirmaet Riisa & Co, Advokatfirmaet Ness Lundin og Personskadeforbundet LTN seminar i personskadeerstatning i Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 0181 Oslo Mer informasjon om seminaret finner du her...

les mer

Endringer i Compensatio mai 2016

Endringer Compensatio mai 2016Ny kontrollversjon er 16.5.3 og beregningsversjon 16.5.2Oppdatert grunnbeløpFra 1. mai er grunnbeløpet økt med 2,78 % fra kr 90 068,- til kr 92 576,-.Les mer på regjeringens hjemmesider.SSBs levetidstabeller er oppdatert fra 2014 til...

les mer

Ny bok om erstatningsrett

Ny bok fra Morten Kjelland professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo:Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar, og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? Fremstillingen omfatter både...

les mer

Endringer i Compensatio 2016

Endringer Compensatio 2016Ny kontroll og beregningsversjon 16.0.3Oppdaterte skattesatser.Fra 2015 er toppskatt avviklet og trinnskatt innført samtidig med en reduksjon i alminnelig skattesats, (ned fra 27% i 2015 til 25% i 2016). Se:...

les mer