C14B7287

Jussystemer jobber nå med å integrere elektronisk signatur i Advocate Desktop. Denne kan brukes til å signere dokumenter og avtaler ved hjelp av BankID og er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering på nett.

Med BankID kan du bekrefte hvem du er og signere dokumenter, det være seg erklæring for revisor, undertegning av dokumenter som ikke trenger vitner, bekreftelse av oppdragsavtaler og bindende aksept på forslag til løsninger overfor klienter og motparter.

En digital signatur er like bindende som en skriftlig signatur, og løsningen er enkel, trygg og fleksibel.

Løsningen er sikker og kostnadseffektiv. Forsendelsen er kryptert slik at konfidensialiteten og taushetsplikten er ivaretatt.