Ny utmålingspraksis – ménerstatning

Jussystemer AS har fått følgende melding:

«TFF har besluttet at anken til Borgarting lagmannsrett over Oslo tingretts dom av  10.09.15  skal trekkes. Prosesskriv er sendt tingretten i dag 22.10 2015.»  

Dvs. at dom fra Oslo tingrett vil være rettskraftig. Last ned.

Fra mandag 26.10.2015 har vi lagt til endringer i Compensatio slik at man kan velge SSB 2014 alderstabell ved beregning av ménerstatning som et alternativ til RTV tabellene med statistikk fra 1956-1960.

Nye tabeller med gjenstående levetid fra 2014 betyr en generell økning i ménerstatningen for yngre mennesker på ca. 10 – 15 % og ca. 25 – 30 % for eldre.

Compensatio

I menerstatningsbildet har brukeren nå fått muligheten til å velge mellom SSB og RTV.

 

Samlet erstatning.

Arbeid i heimen har nå blitt skilt ut fra inntektstapet i samlet erstatning.

For at disse endringen skal tre i kraft, må man kjøre en programoppdatering av Compensatio.

Etter oppdateringen er kjørt skal kontrollversjon være 15.3.8 og beregningsversjon 15.3.9.