Ny bok fra Morten Kjelland professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo:

Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar, og i så fall, hvor langt rekker ansvaret?

Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret.

Boken koster kr 749,- og kan bestilles her.

Kielland