Kurs Compensatio

Erstatningsutmåling ved bruk av Compensatio

Vi avholder jevnlig kurs i Compensatio

Innhold:

 1. Innføring i Compensatio
 2. Klient-/skadelidtes opplysninger
 3. Konstateringsdato/skadedato og endring av oppgjørsdato, samt 1 års fremtidig tap
 4. Pensjons- og levealder
 5. Utmålingstyper og alternative beregninger
 6. Kapitaliseringsrentesatsen og dens betydning for utmålingen
 7. Mènerstatning
 8. Påførte utgifter og renteberegning
 9. Fremtidige utgifter
 10. Påført inntektstap, fremtidig inntektstap og pensjonstap
 11. Arbeid i hjemmet, påført og fremtidig
 12. Andre relevante poster
 13. Skatteulempe
 14. Samlet erstatning.
 15. Forsørgertap inkludert «Bastrup tillegg»
 16. Standardisert yrkesskade og barneerstatning
 17. Utmåling av erstatning for manglende AFP og annet pensjonstap

Kurset starter kl. 09:30 og avsluttes 14:30, med en halv time lunsjpause.

Kurset avholdes i våre kurslokaler på C.J. Hambros plass 5, vis à vis Oslo tinghus. 

Adkomst T-bane Stortinget, trikkene 11, 17 og 18 stanser rett utenfor. Nærmeste parkering, Sentrum P-hus. 

Pris pr. deltaker er kr 3 900,-

Ved interesse kontakt oss gjerne på post@jussys.no

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte selv, har du anledning til å overlate kursplassen til en kollega.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset inntil fem virkedager før kursstart ved for få påmeldte.

 

Kontakt oss

Kurs og etterutdanning - alle produkter

Kurs BibJure

Kurs Advocate Desktop

Kurs Compensatio

Årlig personskadeseminar