Kurs Compensatio

Erstatningsutmåling ved bruk av Compensatio

Vi avholder jevnlig kurs i erstatningsutmåling ved hjelp av Compensatio i våre lokaler.

Neste dato er ikke satt, men kontakt oss gjerne dersom du ønsker kurs

Innhold:

 1. Innføring i Compensatio
 2. Klient-/skadelidtes opplysninger
 3. Konstateringsdato/skadedato og endring av oppgjørsdato, samt 1 års fremtidig tap
 4. Pensjons- og levealder
 5. Utmålingstyper og alternative beregninger
 6. Kapitaliseringsrentesatsen og dens betydning for utmålingen
 7. Mènerstatning (inkludert kapitaliseringsrente og RTV/SSB-tabeller)
 8. Påførte utgifter og renteberegning
 9. Fremtidige utgifter
 10. Påført inntektstap, fremtidig inntektstap og pensjonstap
 11. Arbeid i hjemmet, påført og fremtidig
 12. Andre relevante poster
 13. Skatteulempe, individuell og standardisert utmåling
 14. Samlet erstatning.
 15. Forsørgertap inkludert «Bastrup tillegg»
 16. Standardisert yrkesskade og barneerstatning
 17. Uføretrygd fra 01.01.2015
 18. Utmåling av erstatning for manglende AFP og annet pensjonstap

Kurset starter kl. 10:00 og avsluttes 14:30, med en halv time lunsjpause.

Kurset er godkjent med fem juridiske etterutdanningstimer av Advokatforeningen.

Kurset avholdes i våre kurslokaler på C.J. Hambros plass 5, vis à vis Oslo tinghus. 

Adkomst T-bane Stortinget, trikkene 11, 17 og 18 stanser rett utenfor døren. Nærmeste parkering, Sentrum P-hus. 

Pris pr. deltaker er kr 3 700,-

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte selv, har du anledning til å overlate kursplassen til en kollega.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset inntil fem virkedager før kursstart ved for få påmeldte.

Påmelding til post@jussys.no

 

Kontakt oss

Kurs og etterutdanning - alle produkter

Kurs BibJure

Kurs Advocate Desktop

Kurs Compensatio

Årlig personskadeseminar