Internkontroll

Webbasert program for internkontroll

Internkontroll har lenge vært synonymt med HMS, men internkontrollområdet er i rivende utvikling. Behandler du personopplysninger er du sannsynligvis underlagt Internkontroll for personopplysninger, jfr §§ 8 og 14 i personopplysningsloven. Er du rapporteringspliktig etter Hvitvaskingsloven § 4 er du underlagt Internkontroll for hvitvasking.

I begge tilfellene vil det være et betydelig arbeid å utvikle sin egen internkontroll, samt å holde disse oppdatert i egen organisasjon. Utviklingen går også i retning av at bedriftene gjennom tilsyn kontrolleres for at alt er på plass, og ved avvik gis det pålegg med korte frister. En strategi som bygger på at en tar problemet når det dukker opp, holder derfor ikke lenger. For datatilsynet gjelder full åpenhet, dvs at media og hvem som helst kan se deg i kortene etter et tilsyn. For hvitvasking gjelder andre regler, men desto mer alvorlig når avvik avdekkes.

Vi tilbyr en webbasert programvare, med maler både for internkontroll for personopplysning og hvitvasking. Selvfølgelig må du og din organisasjon ta del i prosessene, men dere får verktøy og veiledning fra oss.

Programmet inneholder blant annet rutiner, vedlegg, avvik, kartlegging, risikovurdering, aktiviteter osv. Har du andre internkontroller, som f.eks. HMS, så kan også denne integreres i systemet.

Kontakt oss

Sikkerhetsløsninger – alle produkter

Internkontroll

Hvitvasking