‒ Alle virksomheter skal ha gode interne rutiner for behandling av personopplysninger. Uten slike rutiner er det for eksempel vanskelig å vite om personlige data er godt nok sikret eller om de oppbevares lenger enn loven tillater, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Datatilsynet gjennomførte i mai 2014 en kontroll hos Justis- og beredskapsdepartementet og fant store mangler.

Justis- og beredskapsdepartementet ble som et resultat av tilsynet ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner, og har i en pressemelding bekreftet at de vil godta vedtaket.

Departementet oppfordrer samtidig alle virksomheter, offentlige og private, til å ta et krafttak på dette området.

Les hele saken her.

Jussystemer AS kan hjelpe din bedrift med dette! Ta kontakt for mer informasjon.