Integrasjon Visma regnskap

Advocate Desktop har egen modul for integrasjon med Visma regnskap

Integrasjon med Visma gjør regnskapsregistrering oversiktlig og enkelt.

Klienter, saker, utlegg og fakturaer går automatisk over til regnskapet.

Innbetalinger av fakturaer og føring av klientmidler registreres i Visma og vises pr. sak i Advocate Desktop.

Advokaten vil dermed få full oversikt i Advocate Desktop over hva som er status på en sak når det gjelder kundereskontro og klientmidler, uten først å måtte sjekke med regnskapsfører eller administrasjon.

Regnskapsrapporter fra Advocate Desktop henter data fra Visma regnskap basert på ansvarsnivå; avdeling, partner, advokat, prinsipal, fullmektig og inndeling på klient og sak.

 

Kontakt oss

Programvare og fagspesialisering - alle produkter

Advocate Desktop

Integrasjon Visma regnskap

Digisak og Aktørportalen

Compensatio

Offentlig salær

Advocate desktop Timefangst

Integrasjon MS Office

OCR tjeneste og Aktørportalen