KnowYourClient

Programvare for hvitvaskingskontroll

Er du rapporteringspliktig i medhold av HVVL § 4? I så fall så har vi programvaren du trenger under beta testing.

Vår programvare for hvitvasking har som formål å sikre at rapporteringspliktige kan oppfylle HVVL § 1, som har følgende formål:

«Å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger».

Temaet er aktualisert og mange rapporteringspliktige har hatt store utfordringer med å etterkomme hvitvaskingslovens bestemmelser. Flere er allerede dømt for svikt i rutinene og en rekke saker verserer i rettsvesenet. Reduser risikoen for å bli utsatt for hvitvasking ved å implementere vår programvare for hvitvaskingskontroll.

Før du inngår en avtale med en kunde/klient, kvalitetssikrer du oppdraget på en enkel og intuitiv måte. Du blir veiledet gjennom systemet og kan dokumentere at lovens bestemmelser er oppfylt. Vi håndterer kunde/klientrisiko, geografisk risiko og oppdragsrisiko, og utnytter informasjon fra samarbeidspartnere i denne prosessen. Hensikten er å gjøre jobben så enkel som mulig for deg som bruker, uten at det går på bekostning av kvalitet. Alle handlinger dokumenteres.

Les hva Advokatforeningen skriver om hvitvasking her

Programmet er plattformuavhengig og kan lett integreres mot dine egne kundestøtte/saksbehandlingssystemer.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert og ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Sikkerhetsløsninger – alle produkter

Internkontroll

Hvitvasking