KnowYourClient

Programvare for hvitvaskingskontroll

Er du rapporteringspliktig i medhold av HVVL § 4? I så fall så har vi programvaren du trenger under beta testing.

Vår programvare for hvitvasking har som formål å sikre at rapporteringspliktige kan oppfylle HVVL § 1, som har følgende formål:

«Å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger».

Temaet er aktualisert og mange rapporteringspliktige har hatt store utfordringer med å etterkomme hvitvaskingslovens bestemmelser. Flere er allerede dømt for svikt i rutinene og en rekke saker verserer i rettsvesenet. Reduser risikoen for å bli utsatt for hvitvasking ved å implementere vår programvare for hvitvaskingskontroll.

Før du inngår en avtale med en kunde/klient, kvalitetssikrer du oppdraget på en enkel og intuitiv måte. Du blir veiledet gjennom systemet og kan dokumentere at lovens bestemmelser er oppfylt. Vi håndterer kunde/klientrisiko, geografisk risiko og oppdragsrisiko, og utnytter informasjon fra samarbeidspartnere i denne prosessen. Hensikten er å gjøre jobben så enkel som mulig for deg som bruker, uten at det går på bekostning av kvalitet. Alle handlinger dokumenteres.

Les hva ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea skriver om Selskapsstyring og antikorrupsjon

Programmet er plattformuavhengig og kan lett integreres mot dine egne kundestøtte/saksbehandlingssystemer.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert og ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Sikkerhetsløsninger – alle produkter

Internkontroll

Hvitvasking