Endringer Compensatio mai 2016

Ny kontrollversjon er 16.5.3 og beregningsversjon 16.5.2

Oppdatert grunnbeløp

Fra 1. mai er grunnbeløpet økt med 2,78 % fra kr 90 068,- til kr 92 576,-.

Les mer på regjeringens hjemmesider.

SSBs levetidstabeller er oppdatert fra 2014 til 2015.