Forsinkelsesrenten er oppdatert til 8,50.

Ny kontrollversjon er 16.7.0 og beregningsversjon 16.7.0