Ny kontroll og beregningsversjon er 17.1.6

  • Oppdatering av skattesatser etter vedtatt statsbudsjett for 2017.
  • I beregning av menerstatning er det nå mulig å ta hensyn til inngangsinvaliditet ved beregning av erstatningsbeløpet.