Compensatio 2015 viktig endringer:

(Husk: Compensatio vil ikke endre lagrede data uten brukerens positive medvirkning til dette!)

1.) Kapitaliseringsrente:

Standard kapitaliseringsrente er endret fra 5% til 4% etter høyesteretts storkammer dom av 12.12.2014 (HR-2014-2425-S)

(101)  Jeg er likevel kommet til at en allmenn kapitaliseringsrente på fem prosent nå er noe for høy. Ut fra de forutsetningene jeg har gjort rede for om investeringsvalg, mener jeg at kapitaliseringsrenten bør settes til fire prosent 

Compensatio er nå endret slik at ved opprettelsen av nye saker blir 4% kapitaliseringsrente benyttet som standard froslag.

Alle eksisterende saker som åpnes etter oppgraderingen for 2015 vil blir foreslått endret til 4% kapitaliseringsrente som standard, (hvis ikke 4% er i bruk fra før).

ffffff

Svar ja hvis man ønsker å benytte en kapitaliseringsrente ulik 4% og Nei hvis man ønsker å endre satsen til 4%. Det er først når man akseptere endringen at dataene og bergningen blir endret ved lagring.

Når kapitaliseringsrenten endres bør man alltids kontrollere følgende poster for å få å sikkre seg at nødvendig ombergeninger har kommet på plass og at man bør foreta nye utskrifter av følgende poster.

  1. Menerstatning (obs!!! Pass på å endre slutt beløp fra tidligere lagring)
  2. Fremtidig utgifter
  3. Fremtidig inntekststap (inklusiv pensjonstap)
  4. Arbeid i hjemmet erstatning for fremtiden
  5. Skatteulempe (obs! Pass på å endre slutt beløp fra tidligere lagret beløp)
  6. Samlet erstatning

2.) Skatteulempe:

(126)  Settes kapitaliseringsrenten ned, reiser det spørsmål om også skatteulempene bør justeres.

(138)  Etter en samlet vurdering mener jeg at tillegget for skatteulempen som hovedregel bør settes til 20 prosent

Endring av skatteulempe til en hovedregel med 20% oppfattes som ”hovedregel for samlet skatteulempe” er alltids utgangspunktet. Ønsker man å endre dette når det”foreligger sterke grunner for å fravike dette utgangspunktet.” kan man selvsagt gjør dette. Dvs. man kan endre prosentsatsen eller kan man benytte det matematisk beregnet skatteulempe med muligheten for formuesbevegelse osv. på samme måte som tidligere.

3.) Nye regler for skatteberegning av uføretrygd:

Uførepensjon går over fra 01.01.2015 til uføretrygd. Når man har mottatt opplysninger om størrelsen på uføretrygden settes den inn på linje for uføretrygd i den enkelte års selvangivelses bilde og beløp på uførepensjon fjernes. Uføretrygd fra 2014 besksattes på samme måte som arbeidsinntekter.

4.) Ny sats for forsinkelsesrente 9,25% fra 01.01.2015.

5.) Skatt/avgift-satsene er oppdaterte iht. vedtatt statsbudsjett 26.12.2014

Oppdatering av Compensatio fra 05.01.2014

Ønsker du å delta på kurs ta kontakt med oss på post@jussys.no eller tel 07692.