Digisak og Aktørportalen

Uunnværlig verktøy for advokater som bruker Aktørportalen

Digisak er en løsning for advokater for håndtering av dokumenter for både ekstern og intern bruk som er enkelt, effektiv, intuitivt og brukervennlig.

 

  • Mulighet for å lage samlende PDF-dokumenter basert på flere andre underliggende PDF-dokumenter i eget katalog med håndtering av bokmerker og sidenummering uten å måtte anskaffe annen programvare (Adobe Pro).
  • Sidenumrene automatisk midtstilt nederst på siden i rød skrift.
  • Én løpende paginering innenfor hver fil.
  • Hvert utdrag pagineres gjennomgående; det vil si med én løpende sidenummerering gjennom hele utdraget som starter på side 1.        
  • Brukerne få mulighet til å levere dokumenter fra Digisak direkte til Aktørportalen i henhold til domstols-administrasjonens krav til utveksling av saksinformasjon og saksdokumenter.

Kontakt oss

Programvare og fagspesialisering - alle produkter

Advocate Desktop

Integrasjon Visma regnskap

Digisak og Aktørportalen

Compensatio

Offentlig salær

Advocate desktop Timefangst

Integrasjon MS Office

OCR tjeneste og Aktørportalen