Compensatio

Erstatningsutmåling satt i system

Compensatio er IT-verktøyet for advokater, saksbehandlere, dommere og andre som arbeider med erstatningsutmåling etter personskade.

Raskt og effektiv beregning av erstatningskrav basert på lover, forskrifter, rettspraksis og øvrige forutsetninger. Automatisk håndtering av finansmatematikk, skatteberegning, mènerstatning med levetidstabeller, pensjonstap, bruttofisering, kapitalisering, skatteulempe og forsinkelsesrente.

Compensatio har vært i bruk i siden 1993 og løsningen er kvalitetssikret av DNV GL og Norsk Regnesentral.

Programmet er integrert med Advocate Desktop (og med Microsoft Office) og benyttes i alle typer personskadesaker, som bilansvar, voldsoffererstatning, yrkesskade, Culpa-ansvar, arbeidsgiveransvar, produktansvar, pasientskade, offentlig ansvar og barneerstatning.

Compensatio kan installeres lokalt på brukernes egen PC, på egen server eller på ASP/skyløsninger. Abonnement for vedlikehold og telefonsupport sikrer brukerne kontinuerlig oppfølging og riktig resultat. Veiledning og assistanse kan også gis over internett, ved fjernstyring av brukernes PC-skjerm. Kurs-  og etterutdanning arrangeres jevnlig i Jussystemers kurslokaler ved Oslo tinghus, samt årlig ekspertseminar i utlandet. 

Systemkrav finner du her…

Kontakt oss

Programvare og fagspesialisering - alle produkter

Advocate Desktop

Integrasjon Visma regnskap

Digisak og Aktørportalen

Compensatio

Offentlig salær

Advocate desktop Timefangst

Integrasjon MS Office

OCR tjeneste og Aktørportalen