BibJure web

Søk etter juridisk litteratur via nettleseren

BibJure Web er koblet mot samme database som BibJure 4 og gir muligheten til å søke  via nettleseren etter  juridisk grunndata, samt alle innførsler i ditt eget bibliotek. Søkeresultatet gir lenker direkte til Nasjonalbibliotekets innførsel av litteraturen, hvor du kan bla i den elektroniske utgaven av boken. Ny juridisk litteratur blir fortløpende registrert inn i programmet etterhvert som den blir utgitt, slik at programmet gir deg full oversikt over hva som finnes av juridiske verk. Juridisk bibliotek på Universitetet i Oslo klassifiserer litteraturen inn i BibJure indeks, og dette kan du enkelt sette som kriterium for søk.

BibJure web passer godt for mellomstore/store advokatfirma og juridiske avdelinger, samt dommerembeter og andre organisasjoner som arbeider med juridiske spørsmål, og som ønsker tilgang til rettskildesøk over web.

Abonnement for vedlikehold og gratis telefonsupport sikrer brukerne kontinuerlig oppfølging.

BibJure web er priset etter hvor mange jurister som ønsker tilgang til rettskildesøk.

 

 

Kontakt oss

Juridisk biblioteksystem - alle produkter

BibJure 4

BibJure web