BibJure web

Webbasert tjeneste for søk etter juridisk litteratur

BibJure 4 Web er en webbasert tjeneste som er koblet mot samme database som BibJure 4. Dette gir deg muligheten til å søke i mer enn 30.000 juridiske innførsler av grunndata, samt alle innførsler i ditt eget bibliotek, fra maskiner med nettilgang. Søkeresultatet gir deg lenker direkte til Nasjonalbibliotekets innførsel av litteraturen, hvor du kan bla i den elektroniske utgaven av boken. Ny juridisk litteratur blir fortløpende registrert inn i programmet etterhvert som den blir utgitt, slik at programmet gir deg full oversikt over juridiske verk. Juridisk bibliotek på Universitetet i Oslo klassifiserer litteraturen inn i BibJure indeks.

BibJure web passer godt for mellomstore/store advokatfirma og juridiske avdelinger, samt dommerembeter og andre organisasjoner som arbeider med juridiske spørsmål, og som ønsker tilgang til rettskildesøk over web.

Abonnement for vedlikehold og gratis telefonsupport sikrer brukerne kontinuerlig oppfølging.

BibJure web er priset etter hvor mange jurister som ønsker tilgang til rettskildesøk.

 

 

Kontakt oss

Juridisk biblioteksystem - alle produkter

BibJure 4

BibJure web