BibJure 4

Ditt juridiske biblioteksystem

BibJure er et elektronisk biblioteksystem for juridiske verk. Systemet leveres med en grunndatabase med over 30.000 juridiske litteraturreferanser, med innførsler fra tidsperioden 1815 og frem til i dag. Her finner du oversikt over bøker, monografier, tidsskriftartikler, festskriftartikler og rapporter. Ny juridisk litteratur blir fortløpende registrert inn i BibJure etterhvert som den blir utgitt. Universitetsbibliotekar ved juridisk bibliotek/Universitetet i Oslo har fagansvaret for dette.

Innførslene i BibJure er klassifisert i BibJure-indeks, som er å anse som en standard for klassifisering av juridisk litteratur. BibJure-indeksen er blant annet brukt som systematisk inndeling i Norsk Retstidendes register og i Norges lover. Alt materiale er klassifisert i BibJure-indeks, og det gjør biblioteksystemet unikt som oppslagsverk. Du kan enkelt finne igjen litteraturreferanser gjennom å definere faginndelingens detaljgrad.

BibJure kan suppleres  med ditt eget juridiske bibliotek, og du også kan bruke systemet som erfaringsarkiv/ kunnskapsbase. BibJure forteller deg hva du har i samlingen din, samt du får full oversikt over hva som finnes tilgjengelig av nyere juridisk litteratur. Du kan administrere utlån av bøker, tidsskrifter og annen litteratur.

BibJure brukes av et stort antall advokatkontorer og juridiske avdelinger, samt dommerembeter og andre organisasjoner som jobber med juridiske spørsmål.

BibJure kan leveres lokalt på brukernes egen PC, på egen lokal server, samt ASP/skyløsninger. Abonnement for vedlikehold og gratis telefonsupport sikrer brukerne kontinuerlig oppfølging. Kurs i Jussystemers kurslokaler ved Oslo tinghus avholdes regelmessig.

Systemkrav finner du her…

Kontakt oss

Juridisk biblioteksystem - alle produkter

BibJure 4

BibJure web