Beregningstjeneste/erstatningsutmåling

Beregningstjeneste for advokater og domstoler

Advokater som har få personskadesaker, og ikke har Compensatio, kan ha behov for bistand til å få beregnet erstatningskrav. Advokat Tor Erik Hjertøy har avtale med Jussystemer om å foreta slike beregninger.  Det er særlig bistandsadvokater som benytter denne tjenesten, men også domstoler og forsikringsselskaper benytter seg av Hjertøys ekspertise på området.

Hjertøy har mer enn 36 års erfaring fra egen advokatpraksis, Advokatfirmaet Robertsen og Trafikkforsikringsforeningen (FNO – hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge).  Han har omfattende praksis med beregningsoppdrag for personskadesaker, trafikkskader, yrkesskader, pasientskader og voldsoffererstatningssaker. Som praktiserende advokat er han medlem av Advokatforeningen med ansvarsforsikring for advokater.

For priser og mer informasjon besøk advokat Hjertøys hjemmeside: www.advokathjertoy.no

Kontakt oss

ASP/Skytjeneste

Beregningstjeneste Compensatio

Utredningstjeneste Scan Crash