Artikkeldatabase

Her finner du nyttige artikler fra vårt arkiv

Fire tips til sommeropprydding i biblioteket

1. Sjekk at alle bøker har strekkode/er registrert i Bibjure 2. Plasser uregistrerte bøker etter forhåndsdefinert Bibjure indeks 3. Sjekk utlånsstatistikk og purre opp utlånte bøker 4. Rydd vekk eldre utgaver og sjekk at dere har nyeste utgave av boken tilgjengelig...

les mer

Advokatforeningen om hvitvasking

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres. Alle advokater er videre pålagt å gjennomføre opplæring i...

les mer

Aktørportalen

I disse dager fremgår det av ELSAM-forskriften at obligatorisk bruk av Aktørportalen skal gjelde for alle som utveksler dokumenter i domstoler og rettsaker. Plattformen er oppdatert til dagens bruk og har flere nye funksjoner som gjør at innsending og nedlasting fra...

les mer

Nytt om personvern

Personvern - EU-domstolen har den 06.10.2015 avgjort at EUs Safe Harbor-beslutningen fra 2000 er ugyldig. Les mer her   

les mer

Kryptert epost

Ta en titt på vår video om kryptert epost. Den forteller deg hvorfor du bør kryptere din epost og hvordan du enkelt kan gjøre dette med vår løsning Secured email.

les mer

Oppdatering i Compensatio

Ny utmålingspraksis - ménerstatning Jussystemer AS har fått følgende melding: «TFF har besluttet at anken til Borgarting lagmannsrett over Oslo tingretts dom av  10.09.15  skal trekkes. Prosesskriv er sendt tingretten i dag 22.10 2015.»   Dvs. at dom fra Oslo tingrett...

les mer

Risikovurdering

Er du klar for offentlig tilsyn? Har du alt ”på plass”?Vi vet hva din bedrift trenger, vi hjelper dere på rett kjøl. Alle bedrifter trenger sikkerhetselementer satt i system for å oppnå tilfredsstillende og god sikkerhet. Dette inkluderer både teknologi og menneskene...

les mer

Internkontroll er viktig

‒ Alle virksomheter skal ha gode interne rutiner for behandling av personopplysninger. Uten slike rutiner er det for eksempel vanskelig å vite om personlige data er godt nok sikret eller om de oppbevares lenger enn loven tillater, sier Bjørn Erik Thon, direktør i...

les mer
Elektronisk signatur i Advocate Desktop.

Elektronisk signatur i Advocate Desktop.

Jussystemer jobber nå med å integrere elektronisk signatur i Advocate Desktop. Denne kan brukes til å signere dokumenter og avtaler ved hjelp av BankID og er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering på nett. Med BankID kan du bekrefte hvem du er...

les mer
Endringer i Compensatio 2015

Endringer i Compensatio 2015

Compensatio 2015 viktig endringer:(Husk: Compensatio vil ikke endre lagrede data uten brukerens positive medvirkning til dette!)1.) Kapitaliseringsrente:Standard kapitaliseringsrente er endret fra 5% til 4% etter høyesteretts storkammer dom av 12.12.2014...

les mer

Kontakt oss