Årlig personskadeseminar

Ulike steder i Europa

Jussystemer AS har i mange år avholdt årlig personskadeseminar ulike steder i Europa. 

Advokatforeningen har tidligere godkjent disse seminarene som etterutdanning. I 2018 ble syv timer jus og tre timer etikk godskrevet.  Turen i 2018 gikk til Nice, Frankrike. Jussystemer AS feiret 25 års jubileum på denne turen. 

Foredragsholdere var:

  • Professor Jens Edvin Skoghøy, Universitetet i Tromsø
  • Lagrettsdommer Per Racin Fosmark, Borgarting Lagmannsrett
  • Dommer Erik Møse, Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg
  • Advokat og partner, Einar Lohne, Langseth advokatfirma
  • Advokat og partner, Eva Jarbekk, Tidligere leder i personvernnemda
  • Samt innslag fra Advokatfirmaet Riisa & Co og Jussystemer AS

I April 2019 gikk turen til Dublin, Irland. 

Ønsker du å vite mer, kontakt oss på post@jussys.no

 

 

Kontakt oss

Kurs og etterutdanning - alle produkter

Kurs BibJure

Kurs Advocate Desktop

Kurs Compensatio

Årlig personskadeseminar