Årlig personskadeseminar

Ulike steder i Europa

 Jussystemer AS har i mange år avholdt årlig personskadeseminar ulike steder i Europa. 

Nice,Frankrike og Dublin, Irland har vært destinasjoner på de to seneste turene.

Blant foredragsholderne var:

  • Professor Jens Edvin Skoghøy, Universitetet i Tromsø
  • Lagrettsdommer Per Racin Fosmark, Borgarting Lagmannsrett
  • Dommer Erik Møse, Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg
  • Advokat og partner, Einar Lohne, Langseth advokatfirma
  • Advokat og partner, Eva Jarbekk, Tidligere leder i personvernnemda
  • Samt innslag fra Advokatfirmaet Riisa & Co og Jussystemer AS

Ønsker du å vite mer om årlig personskadeseminar, kontakt oss på post@jussys.no

 

 

Kontakt oss

Kurs og etterutdanning - alle produkter

Kurs BibJure

Kurs Advocate Desktop

Kurs Compensatio

Årlig personskadeseminar