Årlig personskadeseminar

Ulike steder i Europa

Jussystemer AS har i mange år avholdt årlig personskadeseminar ulike steder i Europa. I 2017 gikk turen til Verona i Italia.

Advokatforeningen godskriver disse seminarene som etterutdanning. I år ble syv timer jus og tre timer etikk godskrevet.

Årets foredragsholdere var:

  • Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal
  • Lagrettsdommer Per Racin Fosmark, Borgarting Lagmannsrett
  • Lagrettsdommer Irene Sogn, Borgarting Lagmannsrett
  • Advokat Christine Steimler, Indem Advokatfirma
  • Direktør Rose-Marie Christiansen, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
  • Samt innslag fra Advokatfirmaet Riisa & Co og Jussystemer AS

I 2018 feirer Jussystemer 25 år – og turen går til Nice, Frankrike.

Ønsker du å vite mer, kontakt oss på post@jussys.no

 

 

Kontakt oss

Kurs og etterutdanning - alle produkter

Kurs BibJure

Kurs Advocate Desktop

Kurs Compensatio

Årlig personskadeseminar