I disse dager fremgår det av ELSAM-forskriften at obligatorisk bruk av Aktørportalen skal gjelde for alle som utveksler dokumenter i domstoler og rettsaker. Plattformen er oppdatert til dagens bruk og har flere nye funksjoner som gjør at innsending og nedlasting fra Aktørportalen skal gå mye mer smertefritt.

Alle domstolene skal med innen året er omme, men per dags dato er omtrent halvparten implementert. Puljer med nye lagretter og domstoler vil bli lagt inn med ukers mellomrom. Så for hvem og hvorfor er Aktørportalen så aktuell i dag? Det skal vi se nærmere på her.

System i stadig utvikling

Alle systemer som Aktørportalen og lignende gjør alle riktig i å kjøre noen prototyper inn før de gjør den allmenn. Det er fordi man ikke vet på forhånd hvordan systemer vil fungere. Aktørportalen har også hatt et slikt system der de var klar over at klager og problemer ville oppstå. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som står bak Aktørportalen. De har nå kommet fram til en plattform som alle kan bruke. Det er stor aktivitet på siden, noe som krever mange servere og det aller siste av IKT-teknologi.

Det har tidligere vært problemer med nedlastning, at tilgangen har vært ustabil og mye nedetid. Men nå føler Difi seg trygge på at Aktørportalen er optimalisert for sine brukere, slik at alle kan finne sine opplysninger og laste ned dokumenter direkte fra portalen.

Hvilke saker gjelder i Aktørportalen?

Det er mange dokumenter som går gjennom en sak, enten den er sivil eller det er en tiltalt og en fornærmet i straffesaken. Og det er uten tvil mange aktører. Ved å samle viktig allmenn informasjon, kan man enklere gjennomføre sakene. Og det er mange involverte. I domstolene finner man de alminnelige domstolene som høyesterett, lagmannsrett og tingrett, jordskifterettene som tar for seg saker knyttet til eiendomsrett.

Det kan være helt andre saker, og de sivile sakene omhandler foreldretvister, gruppesøksmål, rettsmekling eller midlertidig sikring, mens straffesaker kan omhandle alt fra førerkortbeslag til dom i alvorlig straffesak.

Tvister kan oppstå mellom familiemedlemmer om arv og skifterettigheter, eller det kan være saker der bedrifter har gått konkurs. Hvem skal håndtere gjelden?

Hvem kan bruke Aktørportalen?

Alle som har en rolle i en sivil sak eller straffesak har i prinsippet tilgang til Aktørportalen. Også selvprosederende aktører skal få tilgang, selv om disse foreløpig er nødt til å holde orden selv. Disse andre har per oktober 2018 tilgang:

  • Advokater og dommere
  • Meddommere
  • Sakkyndige
  • Saksøkere
  • Tiltalte eller siktete
  • Tolker
  • Vitner
  • Medhjelpere
  • Delegater

Fører man en sak med fri rettshjelp er kostnadene fordelt på andre. Men i vanlige saker påfaller rettsgebyr. Dette gjelder de fleste saker, bortsett fra saker som skal avgjøre farskap, barnefordeling, samværsrett også videre. Ellers skal partene i saken dekke saksomkostningene. I saker der man får en tapende og vinnende part, kan taper pålegges å betale alle utgiftene til advokat.

Disse salærene er hva advokater og likemenn lever av, og det er derfor viktig at saksomkostningene blir ført riktig. Det er tross alt høye gebyr for en tapende part.

Hvorfor velge Aktørportalen?

Bortsett fra at det fra og med september er obligatorisk å bruke Aktørportalen, kan den lette arbeidet betraktelig. Rettsaker kan få en avgjørelse i løpet av en dag eller to, mens andre kan gå over lange perioder. På Aktørportalen vil alle datoer og tider bli opplyst slik at alle kan gå inn og finne sine tidsfrister.

Salærkrav er noe som alltid bruker å oppholde aktørene i rettsaker mye, men med Aktørportalen er alt lagret og arkivert. Derfor vil fastsettelsen av den totale salæromkostningen alltid være oppdatert. Dette fungerer effektivt med retningslinjer for utregning og hvilke satser som gjelder.

Er man av den nysgjerrige sorten, er også Aktørportalen utmerket for å lese offentliggjort informasjon om saker som enten har gått eller saker som snart kommer opp for retten. Man trenger ingen konto på Aktørportalen for å få denne tilgangen. Innsyn i sedelighetssaker og alvorlige straffesaker vil man likevel være nødt til å ha tilgang på Aktørportalen for å få.

Når Aktørportalen fungerer optimalt slik som den nye forbedrede utgaven gjør, vil innsending av dokumenter være en rask og trygg prosess. Det samme gjelder når man skal se saksinformasjon og hvilke dokumenter som foreligger. Har man ikke fått med seg alt er det bare å logge seg inn på Aktørportalen.

Avsluttende tanker rundt digitalisering

Digitalisering er et nøkkelord i denne sammenhengen, og en nettside som Aktørportalen er potensielt svært viktig både for fagfolk, men også for dem som ikke har så stor kjennskap til domstolene. Digitaliseringen er med på å forenkle mange prosesser, og det er også formålet med Aktørportalen. Det er ingen tvil om at stadig mer effektive løsninger blir viktig i en verden som stadig søker etter å gjøre hverdagen overkommelig for flere.

Jussystemer sine tjenestere for Aktørportalen

Klikk for OCR scanning for Aktørportelen
Klikk her for Digisak og aktørportalen