General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning og får virkning fra 25. mai 2018. 

All advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR.

Advokatforeningens veileder for bransjen finner du her